Skip to main content

Гласник ЛКС

07 Мај 2022
Тема броја: Избори у ЛКС 2022.
30 Децембар 2021
Тема броја: План рада Лекарске коморе за 2022.
16 Јуни 2021
Тема броја: Ментално здравље лекара
25 Новембар 2020
Теме броја: Интервјуи са др Сашом Јаћовићем, директором АЛИМС и Татјаном Станковић редовним професором на У...
17 Август 2020
Тема броја: Активности ЛКС за време пандемије COVID 19
30 Децембар 2019
Тема броја: Планови ЛКС у 2020.