Skip to main content

Гласник ЛКС

Гласник 27

04 Јануар 2017
Разговор са директором ЛКС, рад регионалних лекарских комора, еутаназија

Гласник 26

05 Април 2016
Меморандум о сарадњи СЛД и ЛКС; Министар лончар специјално за Гласник ЛКС

Гласник 25

09 Новембар 2015
Теме броја: Релиценцирање и Бољи партнерски односи са Министарством и другим коморама

Гласник 24

06 Мај 2015
Теме броја: Значај позиционирања коморе и лекара, Државни или приватни, доктори су доктори, Лекарска профес...

Гласник 23

03 Фебруар 2015
Тема броја: План и програм рада ЛКС за 2015 годину

Гласник 22

03 Новембар 2014
Тема броја: КБЦ Земун: Модерна медицина на историјским темељима; Изабрани органи и тела Регионалних лекарск...