Skip to main content

Гласник 42

План рада ЛКС у 2023. години:


• Улагање у усавршавање лекара

• Већа подршка и помоћ колегама

• Унапређење квалитета КМЕ

 

Гласник

Гласник за мобилни