Skip to main content

Гласник 41

 Објављен је нови број Гласника Лекарске коморе Србије који доноси следеће теме:


• Формирани нови органи и тела ЛКС

• Измене Правилника о солидарној помоћи

• Нови Међународни етички кодекс Светске медицинске асоцијације

 

Гласник

Гласник за мобилни