Skip to main content

Гласник 40

Објављен је нови број Гласника Лекарске коморе Србије који доноси следеће теме:

  • Избори у Лекарској комори Србије 2022.
  • Кампања UEMO за промоцију вакцинације против Ковид 19
  • Инвестиције у здравству
  • Развој професионалне компетенције лекара

Гласник 40

Гласник 40 за мобилни телефон