Skip to main content

Гласник ЛКС

Гласник 43

22 Мај 2023
Тема броја: Учествовање лекара на научним и стручним скуповима и стручно усавршавање лекара

Гласник 42

04 Јануар 2023
Тема броја: План рада ЛКС у 2023. години

Гласник 41

27 Октобар 2022
Тема броја: Резултати избора у Лекарској комори Србије

Гласник 40

07 Мај 2022
Тема броја: Избори у ЛКС 2022.

Гласник 39

30 Децембар 2021
Тема броја: План рада Лекарске коморе за 2022.

Гласник 38

16 Јуни 2021
Тема броја: Ментално здравље лекара