Skip to main content

Пречишћен текст Статута ЛКС - 2022. година

На телефонској седници Скупштине Лекарске коморе Србије, која је одржана 16 марта 2022. године у Београду, донете су измене и допуне Статута ЛКС

Статут ЛКС 2022