Skip to main content

Правилници ЛКС

Текстови правилника

Чланови Радне групе за процену квалитета акредитованих програма КЕ ЛКС

Правилник о упису и вођењу Именика чланова Лекарске коморе Србије - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XII
Правилник о раду Суда части - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XVI
Правилник о раду Kомисије за посредовањe - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XV
Правилник о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XIV
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности - Престао је да важи Изменама Закона о јавним набавкама 2009. године