Skip to main content

Радна одећа за лекаре

Лекарска комора Србије набавила је потребну радну одећу, односно лекарске мантиле за своје чланове у регионалним коморама Београда, југоисточне Србије и централне и западне Србије. (Текст објављен у Народним новинама, Ниш, 27. мај 2022.)

 

radni mantili