Skip to main content

Саопштење Лекарске коморе Србије, 28. јануар 2022. године

С обзиром на то да се у јавности појавио предлог да се оснује фондација за школовање деце лекара преминулих од КОВИД 19, тим поводом обраћају нам се медији тражећи реакцију и одговор на покренуту иницијативу, па сматрамо да је наша одговорност да информишемо колеге о активностима Лекарске коморе Србије, као и о ставу Лекарске коморе Србије о покренутој иницијативи.

Свака иницијатива која за циљ има унапређење струке и професије, као и бригу о лекарима, члановима Лекарске коморе је увек добродошла.

Такође, Комора позива све колеге да се укључе у рад и да својим предлозима помогну у остваривању дефинисаних циљева.

Функционисање свих постојећих фондова, као и оснивање нових са циљем помоћи лекарима, деци лекара или деци уопште је афирмативан приступ и ЛКС га подржава.

Фонд такве намене већ постоји у Лекарској комори Србије, дефинисан је Законом о коморама здравствених радника, Статутом ЛКС, као и Правилником о солидарној помоћи члановима коморе.

Један од фокуса рада Лекарске коморе Србије претходних година је значајно усмеравање активности ка потребама колега. У складу са тим је урађена измена Правилника о солидарној помоћи (2017. године) која је омогућила да се већи део средстава издвоји за ту намену. Одговорним пословањем су обезбеђена финансијска средства.

У прилог томе говори чињеница о нивоу и износима исплата колегама, посматрано по годинама:

 

ГОДИНА

ИСПЛАТА ПОМОЋИ (динара)

2010

896.935

2011

1.487.045

2012

2.591.095

2013

3.751.645

2014 (поплаве)

21.372.604

2015

8.117.760

2016

7.333.425

2017

25.952.737

2018

18.316.470

2019

15.741.903

2020

68.971.883

2021

51.066.088

УКУПНО

225.599.590

 

Постојећи основи за исплату из Фонда за солидарну помоћ ЛКС су:

• Све тешке болести са компликацијама

• Наступање трајног инвалидитета члана Коморе

• Ублажавање последица елементарних непогода

• Пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице (брачног друга или деце)

• Рођење детета члана Коморе

У више наврата је разматрана могућност проширивања основа за исплату из Фонда. Образовање је увек био један од предлога и то у делу помоћи колегама, али и њиховој деци.

За Лекарску комору Србије је неприхватљив предлог да помоћ обухвата само одређене категорије (преминуле од КОВИД-а и компликација изазваних КОВИД-ом). Нажалост, наше колеге умиру и од других болести и наша одговорност је да и они буду обухваћени мерама помоћи из фонда.

Да би се сагледао обим измене Правилника о солидарној помоћи ЛКС, као и све оно што треба да буде регулисано истим, издвајамо део питања на којима се радило у претходном периоду:

  • До које године старости детета би се исплаћивала помоћ
  • До које године старости би се смрт колеге третирала као „прерана“
  • Да ли би се помоћ исплаћивала за све нивое образовања или само за медицинско образовање
  • Да ли би финансирање школовања било у виду стипендирања или донација
  • Да ли би финансирање школовања било условљено даљим радом у Србији или би било условљено на неки други начин
  • Како проценити потребну количину средстава тако да може да задовољи потребе школовања „недефинисаног броја корисника“ (финансијски план)
  • Фиксним издвајањем из чланарине се може доћи у ситуацију да тај износ буде недовољан
  • Ако би критеријум исплате био „смрт члана коморе“, онда свако дете има једнако право и комисија не би смела да примењује било коју дискриминацију, односно свима би морала да буде исплаћена помоћ
  • У ком делу овакве активности би ЛКС изашла из оквира својих овлашћења и преузела послове Службе за социјални рад
  • И многи други детаљи, како суштински, тако и правни.

Из дискусија у јавности и међу колегама последњих дана сагледавамо, као највећи недостатак и нашу одговорност, недовољну информисаност колега о активностима ЛКС. Из тог разлога се и обраћамо овим саопштењем.

Лекарска комора Србије је невладина организација која је издвојила највише средстава за солидарну помоћ лекарима у износу од 120 милиона динара у периоду од две године.

Врата Лекарске коморе Србије су отворена њеним члановима и још једном позивамо колеге да нам се обрате директно са идејама и предлозима и укључе у рад за унапређење наше Коморе.

Први постулат нашег рада је да лекарство у Србији не смемо да делимо и само јединствени можемо да очувамо поштовање и углед у друштву.

Молимо и апелујемо на све колеге да им солидарност, јединство и основни постулати Хипократове заклетве буду главни приоритет у сваком деловању.


Саопштење ЛКС