Skip to main content

Саопштење за јавност - 2. новембар 2021.

Закон о здравственој заштити прописује да је "забрањено пружање здравствене заштите од стране здравственог радника ван здравствене установе, односно приватне праксе" (Закон о здравственој заштити, "Сл. гласник РС", бр 25/2019, став 2. члана 160).

Закон предвиђа даље да "ако здравствени радник поступи у супротности са ставом 2. овог члана, надлежна комора здравствених радника здравственом раднику одузима лиценцу, у складу са законом".

Тренутне активности које се спроводе у циљу формирања случаја везаног за Вибер групу у којој се промовише употреба лека Ивермектин, односе се на утврђивање идентитета лица, као и чињенице да ли су у питању лекари, односно да ли су у питању чланови Лекарске коморе Србије.

Лекари који су чланови Лекарске коморе Србије, моћи ће да одговарају пред Судом части и Етичким одбором, а остали ће бити у надлежности других органа Републике Србије.

Кроз сарадњу са здравственом инспекцијом и Министарством унутрашњих послова Србије, Лекарска комора Србије ће предузети све даље потребне активности.

Лекарска комора Србије апелује на грађане да здравствене услуге и савете траже искључиво у регистрованим државним и приватним здравственим установама.


Саопштење