Skip to main content

Све коморе здравствених радника траже да буду укључене у формирање платних разреда

На иницијативу Лекарске коморе Србије, све струковне коморе здравствених радника у Србији упутиле су званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме траже да представници свих пет комора, без одлагања, буду укључени у рад радног тела - Комисиј

Опширније