Skip to main content

Обавештење о јавној расправио тексту нацрта измена и допуна Статута ЛКС

Током прошле године ЛКС је радила на изменама и допунама Статута ЛКС. Како би упознали све делегате Скупштине ЛКС и РЛК као и све друге заинтересоване колеге у првој половини марта ће бити организоване „јавне расправе“

Опширније

Све коморе здравствених радника траже да буду укључене у формирање платних разреда

На иницијативу Лекарске коморе Србије, све струковне коморе здравствених радника у Србији упутиле су званичан допис Министарству здравља Републике Србије у коме траже да представници свих пет комора, без одлагања, буду укључени у рад радног тела - Комисиј

Опширније