Skip to main content

Допис Министарства здравља Републике Србије

Лекарска комора Србије добила је допис Министарства здравља упућен директорима здравствених установа са одлуком министра здравља о забрани радног ангажовања у допунском раду запослених у здравственим установама из Плана мреже

Опширније

Препоруке Светске здравствене организације - Рационална употреба личне заштитне опреме против заразе коронавирусом 2019. - 28. фебруар 2020

Овај документ сажима препоруке СЗО за рационалну употребу личне заштитне опреме (ЛЗО) у здравственим установама и јавним срединама, као и током руковања теретом и намењен je онима који учествују у дистрибуцији и управљању ЛЗО, као и јавним здравственим ор

Опширније