Skip to main content

Учешће у истраживању

Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) и Европско клиничко друштво за AIDS (EACS) спроводе истраживање са циљем мерења знања и ставова о HIV инфекцији у здравственим установама у региону Европе.

Одговори треба да помогну у идентификовању потреба и приоритета како за здравствене раднике, тако и за особе које живе са HIV-ом, како бисмо заједно могли да утичемо на побољшање ставова и понашања у вези са HIV-ом.

Молимо Вас да подржите ову иницијативу, тако што ћете одговорити на питања из Упитника до којих можете стићи путем линка или QR кода.

Учешће у истраживању подразумева попуњавање онлајн анкете, за шта је потребно око 10 минута. Истраживање је отворено до 30. октобра 2023. године.

Линк и QR код који воде до истраживања:

https://redcap.ecdc.europa.eu/surveys/?s=L4Y9XNPCEHWRCWC8