Skip to main content

Нови Међународни кодекс медицинске етике WМА

Усвојен је 8. октобра 2022. године на годишњој Генералној скупштини WМА у Берлину. Кодекс