Skip to main content

Актуелни конкурси

Скупштина Лекарске коморе Србије на 2. редовној седници одржаној 27.12.2022. године у Београду донела је Правилник о додели средстава за учествовање на научним и стручним скуповима и стручном усавршавању чланова Лекарске коморе Србије.

Лекарска комора Србије обезбеђује својим члановима, под условима дефинисаним овим Правилником, стручно усвршавање, као облик узајамне помоћи члановима Коморе, а ради остваривања њихових професионалних интереса.

Додела новчаних средстава члановима Лекарске коморе Србије, регионалних лекарских комора ради учествовања на домаћим и међународним акредитованим научним и стручним скуповима организована је као потреба за стручним усавршавaњем чланова Коморе ради ширења знања и стицања вештина у циљу савременог лечења пацијената.

Ради доделе средстава, Комора расписује конкурсе на основу одлука Извршних одбора регионалне лекарске коморе за конкурс на нивоу регионалне лекарске коморе. 

Право на доделу  новчане помоћи за учествовање на домаћем или међународном научном и стручном скупу има члан Коморе:

  1. који редовно плаћа чланарину и члан је Коморе минимално две године
  2. коме није изречена дисциплинска мера привременог одузимања лиценце од стране Коморе за време док траје изречена мера
  3. који има статус студента специјализанта основних или ужих специјализација на акредитованом медицинском факултету у Републици Србији или да није прошло више од пет година од завршетка основних специјалистичких студија и полагања специјалистичког испита, односно три године од субспецијалистичких студија и полагања субспецијалистичког испита.

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА:

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА БЕОГРАДА

Пети конкурс за научне и стручне скупове

Четрвти конкурс за научне и стручне скупове

Трећи конкурс за стручно усавршавање у иностранству

Трећи конкурс за научне и стручне скупове у 2023.

Други конкурс за стручно усавршавање у 2023.

Конкурс за научне и стручне скупове 2023

Конкурс за стручно усавршавање 2023

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ЈИС

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ЦЗС

Први конкурс за научне и стручне скупове у 2024

Први конкурс за стручно усавршавање у 2024

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА КИМ