Skip to main content

Ступио је на снагу нови Правилник о КМЕ

Ступио је на снагу нови Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ("Службени гласник РС бр. 17/2022) чији је саставни део формулари за пријаву за акредатицију програма КЕ, као и остали релевантни обрасци.


Правилник о КМЕ