Skip to main content

Смањена употреба антибиотика у Србији

У Србији потрошња антибиотика у 2018. години износи 22,75 ДИД (дефинисаних дневних доза на 1000 становника на дан), што је мање за 37,6% у односу на 2015. годину, а 7,25% него претходне 2017. године, показују резултати званичне анализе потрошње антибиотика у Републици Србији, која се објaвљује у оквиру Мреже за праћење антимикробних лекова (AMC) Светске здравствене организације.

„Анализа потрошње антибиотика у 2018 години показала је да су лекари у великој мери рационално прописивали лекове а грађани поштовали препоруке да не користе антибитике без савета стручњака, тако да је издавање и куповина ових лекова значајно мања у односу на раније године. „Посебно је важно нагласити да је у 2018. години потрошња антибиотика смањена за више од једне трећине у односу на 2015. годину када су почеле активности Министарства здравља на подизању свести становништва и здравствених радника о озбиљности проблема нерационалне употребе антибиотика и резистенције бактерија која се јавља као последица тога“, истакла је проф. др Милица Бајчетић, национални коресподент Мреже за потрошњу антимикробних лекова Светске здравствене организацијe. Наиме, 2018. године смањен је три пута удео тзв. „недефинисане потрошње“ , са 55% у 2015. на 17% у 2018., коју чини промет антибиотика издатих без рецепта или на рецепт установа које нису у мрежи РФЗО, саопштило је Министарство здравља.

Добар резултат постигнут је у области лечења педијатријске популације: стопа прописаних антибиотика на 1000 деце у 2018. године смањена је за 7,3% у односу на 2015. годину. Веома је важно истаћи да је пад потрошње квалитативан, тј. да је значајно смањено прописивање антибиотика за обољења када антибиотик није ни био лек избора. Проф. Бајчетић је указала да је смањење стопе прописаних антибиотика код деце посебно важно, с обзиром да је Србија донедавно била препозната као земља у којој се деци прописивало 3 до 5 пута више антибиотика него у Централној и Северној Европи.

Анализа показује веома задовољавајуће и значајне помаке у потрошњи антибиотика у Србији, као резултат великих напора Министарства здравља усмерених на сузбијању антимикробне резистенције и рационалну употребу антибиотика, које Министарство здравља, у сарадњи са еминентним стручњацима и уз подршку домаћих и међународних партнера, континуирано, од новембра 2015. године, улаже у складу са иницијативама Уједињених нација, Светске здравствене организације, Европског центра за превенцију и контролу болести и других међународних институција.

antibiotici

График 1. Укупна потрошња антибиотика у Републици Србији од 2015. до 2018. године изражена у ДИД (дневна дефинисана доза на 1000 становника на дан)