Skip to main content

Др Ненад Ђоковић добитник признања Заслужни лекар југоисточне Европе

На састанку борда ком су биле присутне све чланице Форума, осим Хрватске и Црне Горе презентоване су досадашње активности те организације. Број чланица је од четири, које су биле присутне на оснивачкој скупштини, повећан на двадесет и пет, са тенденцијом даљег повећања. Изнет је и податак да је до сада одржано десет међународних конгреса, три међународне конференције и 36 састанака борда.

Сходно протеклом састанку на Оству Кос, борд је наставио рад у области припреме нове декларације, у коју су уврштена и нова виђења развоја здравственог система, нових технологија и лекарства у наредних 25 година. Сви присутни чланови борда СЕЕМФ-а су се сложили да готов, усаглашен предлог текста од стране 25 земаља чланова, треба презентовати Светској медицинској асоцијацији и Светској здравственој организацији а потом га усвојити на следећем конгресу, под називом СОФИЈСКА ДЕКЛАРАЦИЈА.

Борд је донео одлуку да се од стране СЕЕМФ-а установи признање под називом: Заслужни лекар југоисточне Европе и Најбољи студент медицине југоисточне Европе. Критеријуми и правилници за доделу признања биће презентовани у писаној форми на следећем састанку борда, а овом приликом је борд одлучио да се првих пет таквих признања уручи заслужним члановима борда и то: Академику Владимиру Овчарову- Бугарска, доц др Глигору Тофоском- Северна Македонија, др Дин Абазу- Албанија, др Степану Фристову- Русија и др Ненаду Ђоковићу из Србије, помоћнику директора Лекарске коморе Србије.