Skip to main content

Јачање сарадње између Европске медицинске агенције и лекара опште праксе

Европска медицинска агенција (ЕМА) потписала је заједничку изјаву о јачању сарадње са две водеће организације које окупљању лекаре опште праксе и породичне лекаре из Европе, Европским удружењем лекара опште праксе (UEMO), чији је Лекарска комора Србије активни члан, Европском секцијом Светске организације породичних лекара (WONCA), као и са Европским форумом примарне заштите (EFPC).

„Лекари опште праксе и породични лекари имају кључну улугу у нези пацијената“, рекао је Гвидо Раси, извршни директор ЕМА-е приликом званичног потписивања заједничке изјаве 6. јуна. „Најчешће су они први који имају иницијални контакт са пацијентима и који обезбеђују континуитет здравствене заштите за све чланове породице, најчешће и по неколико деценија, што их ставља у јединствену позицију. Изјава, потписана данас, потврђује одлучност ЕМА-е да активно укључи лекаре опште праксе и породичне лекаре у њен рад, како бисмо обезбедили да се значајно знање и искуство из примарног сектора пренесе у мединску регулацију“, рекао је Раси.

Заједничка изјава садржи и конкретан акциони план и водич за ЕМА, UEMO, EFPC и WONCA у њиховом заједничком раду до 2020. године. Специфичне области сарадње обухватају укључивање лекара опште праксе и породичних лекара у активности ЕМА-е, развијање начина за размену информација и међусобну комуникацију везану за активности лекара опште праксе и породичних лекара, као и истраживање могућности за будућу сарадњу са постојећим истраживачким мрежама у области примарне заштите, са фокусом на прикупљању искустава из праксе.