Skip to main content

ЗЕВА - 29. Симпозијум лекарских комора централне и источне Европе

Лекарска комора Србије учествовала је на одржавању 29. симпозијума ЗЕВА, чији је организатор ове године била Лекарска комора Хрватске. 

Састанак је одржан од 8. до 10. септембра 2022. у Дубровнику уз учешће највиших представника лекарских комора и удружења из 17 земаља централне и источне Европе. 

Представници националних комора региона, међу којима су били и представници Лекарске коморе Србије, разговарали су о праксама у својим земљама и разменили искуства у оквиру неколико тема којима је овогодишњи састанак био посвећен а то су: кључне карактеристике дисциплинских поступака у комори, призив савести за лекаре и актуелни изазови у болничком систему. 

У оквиру прве теме - кључне карактеристике дисциплинских поступака у комори, говорило се о начину покретања поступка пред дисциплинским органом, односно судом части, постојећим дисциплинским мерама, као и професионалним квалификацијама самих чланова судова, односно органа пред којима се води дисциплински поступак. Такође, отворена су и питања постојећих правних лекова, тајности поступка и могућности посредовања између странака у поступку.

У оквиру друге теме - призив савести за лекаре, националне коморе представиле су извештаје који су говорили о важећим националним прописима, протоколима за примену призива савести, као и о могућностима дискриминације по овом основу.

Трећи дан састанка био је посвећен актуелним изазовима у болничком систему и том приликом су представљени извештаји о актуелним шемама организације државних болница у различитим земљама, питање процеса акредитације здравствених установа, као и позиције коморе у процесу акредитације. Говорило се и начину финансирања болница, мерама за задржавање младих лекара и постојећим или планираним реформама здравственог система.