Skip to main content

Сарадња ЛКС са Институтом за медицинска истраживања

Лекарска комора Србије и Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду закључили су 4. јула 2023. Уговор о научној, пословно-техничкој сарадњи и суиздаваштву.

Лекарска комора Србије, као издавач, и Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду, као суиздавач, закључили су Уговор о научној, пословно-техничкој сарадњи и суиздаваштву са циљем размене знања и научних информација кроз суиздаваштво публикације - научно-стручног часописа „Српски медицински часопис Лекарске коморе Србије”. 

Кроз сарадњу, Лекарска комора Србије и Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду, радиће заједнички на развоју и подстицању заједничких едукација, семинара, конференција и конгреса, као и других активности које су од заједничког интереса и користи.