Skip to main content

Др Бранка Лазић изабрана за потпредседника УЕМО-а

Генерална скупштина Европске уније лекара опште праксе/породичне медицине одржана је 4. и 5. новембра 2022. у Љубљани у Словенији. Изабрано је ново председништво на челу са др Тиагом Вилневом из Португала, а  делегат Лекарске коморе Србије, прим. др Бранка Лазић, изабрана је за потпредседника за период 2023-2026.

УЕМО - Европска унија лекара опште праксе/породичне медицине основана је у Паризу 1967. године, а Лекарска комора Србије постала је пуноправни члан те организације 2017.године. Тренутно, УЕМО има 25 земаља чланица унутар географске, а не политичке Европе, и одржава две генералне скупштине, у пролеће и јесен. Има за циљ да промовише највиши стандард обуке, праксе и неге пацијената у области опште праксе/породичне медицине широм Европе и брани улогу опште медицине/породичних лекара у здравственом систему. Повезује се и информише друга тела ЕУ (као што су ЕМА-Европска агенција за лекове, ХЕРА-Европска организација за реаговање у кризним ситуацијама, ХТА-Радна група за процену здравствених технологија), као и европске медицинске организације (ЕЈД-Европско удружење младих доктора, ВОНЦА-Светска организација лекара опште/породичне медицине, ЦПМЕ-Стални комитет лекара Европе, УЕМС-Европском удружење лекара специјалиста).

У УЕМО-у постоји и ради шест сталних радних група: Компетенције лекара опште праксе у управљању комплексношћу/хроничне болести, Превентивне активности (вакцинација, скрининг…), Ад хок (признавање специјалности, прекогранична нега, организационе промене…), Е-здравство (консултације на даљину, телемедицина), Вредност лекара опште праксе (анкете о обиму посла и обиму праксе) и ЦМЕ/ЦПД (процес акредитације едукативних програма).

Најважнији пројекти који су у току и настављају се су: признавање специјалности опште праксе/породичне медицине од стране ЕУ; континуирано учешће у здравственој мрежи – АМР (антимикробна резистенција); радионица са здравственим професионалцима; чланство у ХТА(процена здравствених технологија) и чланство у Коалицији за вакцинацију.