Skip to main content

ДАНИ СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ 2012 - ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ

PROGRAM: 04.10.2012 – 06.10.2012.

(doc)

Četvrtak, 04. oktobar 2012 – Svečano otvaranje Konferencije

Pozorište na Terazijama Beograd

 • 19.00–19.30 Dolazak zvanica u Pozorište
 • 19.30–19.40 Svečano otvaranje Konferencije - reči dobrodošlice
 • 19.40–21.00 Predstava ’’Dva mirisa ruže’’
 • 21.00–23.00 Koktel u Foajeu Pozorišta

Petak, 05. oktobar 2012 –Velika kongresna sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.45 Registracija učesnika
 • 09.45–16.00 Simpozijum : ’’Urgentna stanja u medicini’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Aneks sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.00 Registracija učesnika
 • 09.00–16.00 Kurs : ’’Preoperativna i intraoperativna dijagnost ика u hirurškoj patologiji’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Kristalna sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.30 Registracija učesnika
 • 09.30–16.00 Simpozijum ’’Dermatologija danas’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Sala Kulturnog Centra Surdulica

 • 08.00–09.45 Registracija učesnika
 • 09.45–16.00 Simpozijum : ’’Tuberkuloza – nikad završena priča’’

Subota, 06. oktobar 2012 – Svečana sala Karlovačka Gimnazije Sremski Karlovci

 • 10.00–13.00 Svečana sednica Skupštine Lekarske komore Srbije – I deo
 • 13.00–14.00 Koktel ručak
 • 14.00–17.00 Svečana sednica Skupštine Lekarske komore Srbije – II deo

PREDAVANJA:

Petak, 05. oktobar 2012 – Velika kongresna sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj А-1-2436/12

11 bodova za predavače

5 bodova za slušaoce

7 bodova za poster prezentaciju

SIMPOZIJUM ’’URGENTNA STANJA U MEDICINI’’

08.00–09.45 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.45–10.00 Pozdravna reč

10.00–10.25 Regionalizacija službe Hitne pomoći - Prihvatljiv model reforme

Dr Goran Stojiljković, Srbija

10.25–10.50 Hitna medicinska pomoć u Slovačkoj

Dr Lucia Daubnerova, Slovačka

10.50–11.15 Služba Hitne medicinske pomoći u malim Domovima zdravlja

Dr Aleksandar Radosavljević, Srbija

11.15–11.40 Uloga Hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama

Dr Dušan Gostović, Srbija

11.40–12.05 Neke karakteristike službe Hitne medicinske pomoći na Kosovu

Mr sc. med. Slavica Čanković, Srbija

12.05–12.30 Uloga medicinske simulacije u edukaciji urgentne medicine

Dr Olivera Potparić, Velika Britanija

Dr Angela King, Velika Britanija

12.30– 13.00 Kafe pauza

13.00–13.15 Тeška intubacija - Priručnik za preživljavanje pacijenata (i anesteziologa)

Dr Žika Petrović, Velika Britanija

13.15–13.25 Kardiopulmonalna reanimacija i urgentni poremećaji ritma kod dece

Prof. dr Jasmina Knežević, Srbija

13.25–13.45 Hitna stanja u kardiologiji

Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Srbija

13.45–14.00 Hitna stanja u pulmologiji

Doc. dr Miodrag Vukčević, Srbija

14.00–14-25 Povreda na radu - Zaštita i prava osiguranika u SR Nemačkoj

Prof. dr Pavle Stanković, SR Nemačka

14.35–15.00 Hitna stanja u nefrologiji

Prim. dr Nada Jovanović Vasiljević, Srbija

15.00–15.30 Diskusija

15.30–16.00 Evaluacija i kraj radnog dana

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Aneks sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj А-1-2432/12

12 bodova za predavače

6 bodova za slušaoce

KURS ’’PREOPERATIVNA I INTRAOPERATIVNA DIJAGNOSTIKA U HIRURŠKOJ PATOLOGIJI’’

08.00–09.00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.00–09.15 Ulazni test

09.15–10.00 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji glave i vrata,

pljuvačnih žlezda i tiroide

Prof. dr Snežana Andrejević Blant, Švajcarska

10.00–10.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji dojke

Prof. dr Tibor Tot, Švedska

10.45–11.30 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji

pluća i grudi

Prof. dr Živka Eri, Srbija

11.30–12.15 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj

patologiji abdomena

Prim. doc. dr Miomir Kražić, Srbija

12.15–13.00 Kafe pauza

13.00–13.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškој ginekološkoj patologiji

Prof. dr Snježana Tomić, Hrvatska

13.45–14.00 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji mekotkivnih promena

Dr Ilija Nenadić, SR Nemačka

14.00–14.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji urogenitalnog trakta

Prim. mr sc. med. Radoslav Radosavljević, Srbija

14.45–15.30 Prikaz slučaja i diskusija

15.30–15.45 Izlazni test

15.45–16.00 Evaluacija i kraj radnog dana

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Kristalna sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj A-1-2438/12

11 bodova za predavače

5 bodova za slušaoce

7 bodova za poster prezentaciju

SIMPOZIJUM ’’DERMATOLOGIJA DANAS’’

08.30–09.00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.00–09.35 Vitamni ’’D’’ i koža

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, Srbija

09.35–09.45 Diskusija

09.45–10.20 Rana detekcija melanoma

Doc. dr Željko Mijušković, Srbija

10.20–10.30 Diskusija

10.30–11.05 Dermatoze specifične za trudnoću

Prof. dr Ljiljana M. Medenica, Srbija

11.05–11.15 Diskusija

11.15–11.50 Paraneoplastična oboljenja

Prof. dr Sonja A. Vesić, Srbija

11.50–12.00 Diskusija

12.00–12.35 Ishrana i koža

Prof. dr Ivana Binić, Srbija

12.35–12.45 Diskusija

12.45–13.00 Kafe pauza

13.00–13.35 Kožna oboljenja u sklopu internističkih bolesti

Prof. dr Aleksandar L. Krunić, SAD

13.35–13.45 Diskusija

13.45–14.20 Reakcija na lekove

Prof. dr Miodrag Milojević, Srbija

14.20–14.30 Diskusija

14.30–15.05 Dečiji ekcem

Prim. dr Aleksandar Adamović, Srbija

15.05–15.15 Diskusija

15.15–16.35 Evaluacija i kraj radnog dana

Petak, 05. oktobar 2012 – Sala Kulturnog Centra Surdulica

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj A-1-2437/12

11 bodova za predavače

5 bodova za slušaoce

7 bodova za poster prezentaciju

SIMPOZIJUM ’’TUBERKULOZA – NIKAD ZAVRŠENA PRIČA’’

08.00–09.45 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.45–10.00 Pozdravna reč

10.00–10.25 Tuberkuloza - nikad završena priča

Prof. dr Gordana Radosavljević Ašić, Srbija

10.25–10.50 Karakteristike multirezistentne tuberkuloze pluća

Prof. dr Lidija Ristić, Srbija

10.50–11.15 Tuberkuloza u zatvorima

Doc. dr Đorđe Alempijević, Srbija

11.15–11.40 Karcinom bronha i tuberkuloza pluća - uzgredan nalaz ili povezane bolesti

PROGRAM: 04.10.2012 – 06.10.2012.

(doc)

Četvrtak, 04. oktobar 2012 – Svečano otvaranje Konferencije

Pozorište na Terazijama Beograd

 • 19.00–19.30 Dolazak zvanica u Pozorište
 • 19.30–19.40 Svečano otvaranje Konferencije - reči dobrodošlice
 • 19.40–21.00 Predstava ’’Dva mirisa ruže’’
 • 21.00–23.00 Koktel u Foajeu Pozorišta

Petak, 05. oktobar 2012 –Velika kongresna sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.45 Registracija učesnika
 • 09.45–16.00 Simpozijum : ’’Urgentna stanja u medicini’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Aneks sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.00 Registracija učesnika
 • 09.00–16.00 Kurs : ’’Preoperativna i intraoperativna dijagnost ика u hirurškoj patologiji’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Kristalna sala – Dom Garde Topčider Beograd

 • 08.00–09.30 Registracija učesnika
 • 09.30–16.00 Simpozijum ’’Dermatologija danas’’

Petak, 05. oktobar 2012 – Sala Kulturnog Centra Surdulica

 • 08.00–09.45 Registracija učesnika
 • 09.45–16.00 Simpozijum : ’’Tuberkuloza – nikad završena priča’’

Subota, 06. oktobar 2012 – Svečana sala Karlovačka Gimnazije Sremski Karlovci

 • 10.00–13.00 Svečana sednica Skupštine Lekarske komore Srbije – I deo
 • 13.00–14.00 Koktel ručak
 • 14.00–17.00 Svečana sednica Skupštine Lekarske komore Srbije – II deo

PREDAVANJA:

Petak, 05. oktobar 2012 – Velika kongresna sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj А-1-2436/12

11 bodova za predavače

5 bodova za slušaoce

7 bodova za poster prezentaciju

SIMPOZIJUM ’’URGENTNA STANJA U MEDICINI’’

08.00–09.45 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.45–10.00 Pozdravna reč

10.00–10.25 Regionalizacija službe Hitne pomoći - Prihvatljiv model reforme

Dr Goran Stojiljković, Srbija

10.25–10.50 Hitna medicinska pomoć u Slovačkoj

Dr Lucia Daubnerova, Slovačka

10.50–11.15 Služba Hitne medicinske pomoći u malim Domovima zdravlja

Dr Aleksandar Radosavljević, Srbija

11.15–11.40 Uloga Hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama

Dr Dušan Gostović, Srbija

11.40–12.05 Neke karakteristike službe Hitne medicinske pomoći na Kosovu

Mr sc. med. Slavica Čanković, Srbija

12.05–12.30 Uloga medicinske simulacije u edukaciji urgentne medicine

Dr Olivera Potparić, Velika Britanija

Dr Angela King, Velika Britanija

12.30– 13.00 Kafe pauza

13.00–13.15 Тeška intubacija - Priručnik za preživljavanje pacijenata (i anesteziologa)

Dr Žika Petrović, Velika Britanija

13.15–13.25 Kardiopulmonalna reanimacija i urgentni poremećaji ritma kod dece

Prof. dr Jasmina Knežević, Srbija

13.25–13.45 Hitna stanja u kardiologiji

Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Srbija

13.45–14.00 Hitna stanja u pulmologiji

Doc. dr Miodrag Vukčević, Srbija

14.00–14-25 Povreda na radu - Zaštita i prava osiguranika u SR Nemačkoj

Prof. dr Pavle Stanković, SR Nemačka

14.35–15.00 Hitna stanja u nefrologiji

Prim. dr Nada Jovanović Vasiljević, Srbija

15.00–15.30 Diskusija

15.30–16.00 Evaluacija i kraj radnog dana

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Aneks sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj А-1-2432/12

12 bodova za predavače

6 bodova za slušaoce

KURS ’’PREOPERATIVNA I INTRAOPERATIVNA DIJAGNOSTIKA U HIRURŠKOJ PATOLOGIJI’’

08.00–09.00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.00–09.15 Ulazni test

09.15–10.00 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji glave i vrata,

pljuvačnih žlezda i tiroide

Prof. dr Snežana Andrejević Blant, Švajcarska

10.00–10.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji dojke

Prof. dr Tibor Tot, Švedska

10.45–11.30 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji

pluća i grudi

Prof. dr Živka Eri, Srbija

11.30–12.15 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj

patologiji abdomena

Prim. doc. dr Miomir Kražić, Srbija

12.15–13.00 Kafe pauza

13.00–13.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškој ginekološkoj patologiji

Prof. dr Snježana Tomić, Hrvatska

13.45–14.00 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji mekotkivnih promena

Dr Ilija Nenadić, SR Nemačka

14.00–14.45 Preoperativna i intraoperativna dijagnostika u hirurškoj patologiji urogenitalnog trakta

Prim. mr sc. med. Radoslav Radosavljević, Srbija

14.45–15.30 Prikaz slučaja i diskusija

15.30–15.45 Izlazni test

15.45–16.00 Evaluacija i kraj radnog dana

Petak, 05. oktobar 2012 – Kongresna Kristalna sala – Dom Garde Topčider Beograd

Akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, redni broj A-1-2438/12

11 bodova za predavače

5 bodova za slušaoce

7 bodova za poster prezentaciju

SIMPOZIJUM ’’DERMATOLOGIJA DANAS’’

08.30–09.00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09.00–09.35 Vitamni ’’D’’ i koža

Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, Srbija