Skip to main content

Med Safety Week 2-8. новембар 2020. - Пријава нежељених реакција на лекове

Тема овогодишње кампање је: Свака пријава је важна и може да помогне да лекови буду безбеднији за све. Пацијенти, родитељи, старатељи, здравствени радници и њихове организације, позивају се да пријављују сумње на нежељене реакције на лекове.

Лекарска комора Србије, заједно са АЛИМС-ом, позива све здравствене раднике да обрате пажњу на појаву нежељених реакција на лек код својих пацијената, пажљиво прегледају лекове које пацијент користи и пријаве сваку сумњу на нежељене реакције.

Пријављивање помаже у откривању нових нежељених реакција и других безбедносних сазнања, као и у добијању додатних информација о познатим ефектима лекова.

Безбедност пацијената је приоритет свих у здравству. Пријављивањем нежељених реакција откривене су многе безбедносне информације о лековима за које се раније није знало.

Надамо се да ће ова кампања охрабрити сваког да пријави сумње на нежељене реакције. Свака пријава је важна и доприноси побољшању безбедности лекова за све пацијенте.

Важност пријављивања нежељених реакција не престаје по завршетку ове недеље.