Skip to main content

Одржан састанак Комисије за безбедност здравствених радника

Др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије и председавајући Комисије, рекао је да је разлог одржавања састанка планирање конкретних активности за 2019. годину и наставак реализовања планова договорених на састанцима током претходне године.

„Недавни напад на лекарку у дечијој болници у Тиршовој улици у Београду само је један од повода да се састанемо и одлучимо које су то конкретне мере које можемо да предложимо, како би се подигао ниво безбедности здравствених радника на њиховом радном месту“, рекао је др Динић.

Представници комора здравствених радника говорили су о резултатима који су постигнути постављањем могућности онлајн пријаве насиља над здравственим радницима на званичним сајтовима свих лекарских комора, што је договорено на ранијим састанцима Комисије, као и о резултатима анкете о насиљу над здравственим радницима коју је иницирала Лекарска комора Србије. Оно што показују резултати анкете и пријаве насиља јесте да су најчешћи разлози насиља над здравственим радницима нереална очекивања пацијената, нереална очекивања чланова породице, као и дуго чекања на преглед.

На састанку је договорено да се успостави континуирана сарадња са медијима како би се промовисало несензационалистичко извештавање у вези са проблемима који се дешавају у односу између здравствених радника и пацијената.

Комисија за безбедност здравствених радника предложиће конкретне мере Министарсву здравља РС како би се подигао ниво едукације пацијената не само о њиховим правима, већ и о њиховим обавезама и правилима понашања у здравственој установи.

Донета је и одлука да се покрене иницијатива према Министарству правде, надлежним институцијама и медијима, како би им се презентовало реално стање напада на здравствене раднике у циљу предузимања конкретних мере за заштиту здравствених радника, у виду строжијег санкционисања и бољег препознавања проблема насиља над здравственим радницима на радном месту.

Састанку су присуствовали: Дарко Бјелић, Министарство здравља РС; др Милан Динић, Лекарска комора Србије; др Славица Цимбаљевић, Комора биохемичара Србије; Радмила Угрица, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС); Дарко Ђурић и Миља Димитријевић, Синдикат лекара и фармацеута Србије; Радица Илић, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.