Skip to main content

Органи и функције

Директор и помоћници директора

Директор Лекарске коморе Србије

Др Миодраг Станић, приватна лекарска пракса

Помоћници директорa

Др Драган Ђорђевић, Ниш, државна лекарска пракса

Др Славенка Петковић-Ђурић, Зрењанин, приватна лекарска пракса


Управни одбор

Председник Управног одбора

Др Горан Азањац

Потпредседници Управног одбора

Др Данка Грудић, приватна лекарска пракса

Др Владимир Илић, државна лекарска пракса

 • Чланови Управног одбора

  Др Желимир Јовановић

  Др Милан Динић

  Др Горан Стојановић

  Др Миленко Росић

  Др Александар Станковић

  Др Гордана Лучић

  Др Синиша Јаковљевић

  Др Саша Младеновић

  Др Никола Чолић

  Др Даниел Бабић

  Др Сеад Личина

  Др Драган Шарац

  Др Александар Јанићијевић

  Др Млађан Голубовић

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора

Др Слађана Ковачевић, државна лекарска праксa

Потпредседник Надзорног одбора

Др Радула Дуњић, државна лекарска пракса

 • Чланови

  Др Данијел Ђорђевић

  Др Бојан Јакшић

  Др Драган Арсић

Скупштина

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије

Др Бојан Станојевић, државна лекарска пракса

Потпредседници Скупштине Лекарске коморе Србије

Др Јован Младеновић, државна лекарска праксa

Др Бранка Јоцић, приватна лекарска пракса

 

Делегати Скупштине Лекарске коморе Србије

 

Посебни одбори

 

 • Етички одбор

  Др Олга Поповић

  Др Вања Мисић Мандић

  Др Јелена Стевовски Радовић

  Др Олгица Латиновић Бошњак

  Др Јожеф Сирак

  Др Цвета Рогановић

  Др Петар Бабовић

  Др Бојан Станојевић

  Др Никола Миленковић

  Др Небојша Стефановић

  Др Марија Марковић

  Др Бранко Радивојевић

  Др Владан Перић - председник

  Др Зоран Перић

  Др Марија Јевтић

 

 • Врховни суд части

  Др Радован Караџић - председник 

  Др Душан Глигоријевић - потпредседник

  др Љиљана Симић

  Др Петар Војводић

  Др Нада Јовановић Васиљевић

  Др Слађана Мајкић

  Др Зоран Радовановић

  Др Димитрије Сегеди

  Др Катарина Шарчев

  Др Радосав Радосавкић

  Др Александар Павловић

  Др Јулијана Рашић

  Др Мирослав Милошевић