Skip to main content

Извод из евиденције чланова Лекарске коморе Србије

Регионална лекарска комора Београда

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора Војводине

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора за југоисточну Србију

Државна пракса ажурирана листа

Приватна пракса ажурирана листа


Регионална лекарска комора за Централну и западну Србију

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора Косова и Метохије

Државна пракса