Skip to main content

Табеле КМЕ

Април 2022.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Јануар 2022.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Октобар 2021.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Јул 2021.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Април 2021.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Јануар 2021.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Октобар 2020.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније
Збирна табела акредитованих програма ЛКС - јул 2020.
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације и табела акредитованих програма з...
Детаљније