Skip to main content

Табеле КМЕ

ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - АПРИЛ 2012
О Д Л У К А о акредитацији програма континуиране едукације
Детаљније
ОДЛУКА на основу примедби за Јануар 2012. године
О Д Л У К A о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на о...
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ЈАНУАР 2012
О Д Л У К А о акредитацији програма континуиране едукације
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ОКТОБАР 2011
На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС''...
Детаљније
ТАБЕЛА ПРИМЕДБИ КЕ ЈУЛ 2011
На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС''...
Детаљније
Збирна табела ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ јул 2011
На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС''...
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - АПРИЛ 2011
На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС''...
Детаљније
ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ КЕ ЈАНУАР 2011
На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС''...
Детаљније