Skip to main content

Табеле КМЕ

Табела примедби за априлски рок 2013
Табела примедби за априлски рок 2013
Детаљније
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Април 2013
ОДЛУКА о Акредитацији програма континуиране медицинске едукације - Април 2013.
Детаљније
Накнадно достављене примедбе на ОДЛУКУ о акредитације КЕ
О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на о...
Детаљније
Табела примедби за јануарски рок 2013
Табела примедби за јануарски рок 2013
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ЈАНУАР 2013.
ОДЛУКА о Акредитацији програма континуиране медицинске едукације - Јануар 2013.
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ОКТОБАР 2012
ОДЛУКА о Акредитацији програма континуиране медицинске едукације - Октобар 2012
Детаљније
Табела ПРИМЕДБИ за Јул 2012. године
О Д Л У К A о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на о...
Детаљније
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ЈУЛ 2012
ОДЛУКА о Акредитацији програма континуиране медицинске едукације - Јул 2012
Детаљније