Skip to main content

Савремени трендови у офталмохирургији

7. симпозијум са међународним учешћем "Савремени трендови у офталмохирургији" биће одржан 23. септембра 2022. године на Војномедицинској академији у Београду.