Skip to main content

Нови бесплатни КМЕ тестови у организацији ЛКС

На онлајн платформу КМЕ Лекарске коморе Србије постављена су још 3 бесплатна теста акредитована од стране Здравственог савета Србије у октобарском року 2020.:

 

1. Ц-1-50/20 Кардиоваскуларни систем и Ковид-19 (30 питања, број бодова - 3)

2. Ц-1-51/20 Радиолошке манифестације Ковид-19 пнеумоније (30 питања, број бодова - 3)

3. Ц-1-52/20 Шта је грип? (40 питања, број бодова - 4)

 

Решавању бесплатних тестова, као и потребној литератури и ауторским радовима, можете приступити пријавом на:

Тестови КМЕ ЛКС