Skip to main content

Права и обавезе лекара поводом менталног здравља

Ми, лекари, имамо право да оболимо од психијатријских болести, као што имамо право да оболимо од било које друге болести. Када оболимо, имамо обавезу да се лечимо.

Као сви остали и ми, лекари, смо људи - самим тим изложени паду психо-физичког имунитета и настанку болести.

Менталне болести нису знак слабости, оне су болест и тачка.

Најчешће психијатријске болести попут: анксиозно-депресивних реаговања, депресије, акутне и хроничне ракције на стрес, штетних употреби супстанци и зависности су ИЗЛЕЧИВЕ.

Благовременим препознавањем, стручном дијагностиком, применом адекватног психотерапијског и медикаментозног протокола може доћи до потпуног излечења.

Психичко здравље је саставни део свеопштег здравља.

Психа није негде ван нашег тела; она је производ наших физиолошких фунција, настаје од њих, утиче на њих, она је саставни део нашег целовитог бића.

Наша психа је рањива, као и тело.

Може да буде нападнута и повређена неповољним биолошким, психолошким и социјалним агенсима.

Наш емотивни, мисаони и понашајни баланс може привемено или трајно бити нарушен услед: трауматичних искустава, насиља, константног социо-економског притиска и неизвесности, стресних и неповољних услова рада, дискриминације по било ком основу, нездравих животних навика и физичких болести.

Као и сви остали људи, тако и ми, лекари, имамо право на лечење када оболимо од менталних поремећаја.

Имамо право:

1. На доступност и континуитет здравствене услуге и помоћи.

2. Да будемо лечени по важећим медицинским протоколима.

3. На заштиту података током процеса лечења и на приватност.

4. Да не будемо дискриминисани и да нам се очува достојанство.

5. На подршку друштва.

6. На подршку и разумевање од стране професионалне средине у којој радимо.

7. На подршку и помоћ својих укућана.

Као што од својих пацијената очекујемо да поред права познају, прихвате и спроводе своје обавезе током лечења, тако и ми, лекари, када оболимо од психичких болести, имамо ОБАВЕЗУ ДА СЕ ЛЕЧИМО и да доследно учествујемо у терапијском процесу.

Наша обавеза је још и већа, јер од нашег психо-физчког здравља и стабилности зависе животи и здравље људи које лечимо.