Skip to main content

Шта је анксиозност?

Поједностављено, анксиозност је претерана, интензивна, непримерена спрам реалних околности, нерационална брига, напетост и стрепња. Због ње патимо, она дуго траје, а испољава се кроз: штетне емоције, телесне непријатне сензације, нерационалне страхове, катстрофизирања и штетна понашања

Анксиозност често иде ,,руку под руку са депресијом’’.

Анксиозни поремећаји могу бити благи, али и веома изражени - тада значајно отежавају и ометају наше свакодневно функционисање.

Симптоми и знакови анксиозности су веома разнолики (Табела симптома анксиозности).


Немају сви људи исте симтоме. Људи на различите начине испољавају и преживљавају своју анксиозност.

У различитим периодима живота једна иста особа може да испољи различите анксиозне реакције.
Код људи постоји СКЛОНОСТ да испоље анксиозност у животу.

Анксиозност је биолошки-генетски условљена. То значи да један значајан проценат људи у свету, још док су у материци, без утицаја сопствене воље, ,,добије’’ такав карактер и физиологију који их касније, у животу, чини особама које на неповољне животне догађаје реагују анксиозним епизодама.

Главни окидачи за настанак анксиозних поремећаја, код људи који су им склони, могу бити: смрт и губитак вољених особа; занемаривање у детињству, губитак посла; прекид партнерске и пријатељске везе; продужено неизвесни животни услови, стрес на послу, континуирано понижавање и деградирање, дугачки радни сати, без адекватног одмора…


Такође, код људи који немају склоност ка анксиозности, може да наступи акутна реакција на стрес или посттрауматски стресни поремећај након трауматичних догађаја, попут: тешких болести, ратова, логора, избеглиштва, силовања, мучења, злостављања, епидемија и пандемија, глади и тешког сиромаштва…


Кад год нам ослабе механизми одбране, услед неповољних животних околности, свако од нас може да ,,улети" у анксиозност.
Анксиозни поремећаји су најчешће психијатријске болести. У ову групу спадају:

1. генерализована анксиозност

2. панични напади

3. различите фобије (попут агорафобије, калустрофобије, социјалне фобије…)

4. опсесивно-компулзивни поремећај

5. акутна реакција на стрес

6. посттрауматски стресни поремећај

7. поремећаји прилагођавања

8. соматизациони и хипохондријски поремећаји.