Skip to main content

Потврде

На захтев лекара, Лекарска комора Србије издаје следеће потврде, изводе и уверења:

Потврда о добром угледу - за иностранство (Certificate of Good Standing)

Потврда за осниваче приватне праксе

Потврда за лекаре који нису уписани у именик ЛКС

Потврда за лекаре који су уписани у именик ЛКС и/или имају лиценцу ЛКС

 

Све потребне обрасце и упутства за подношење захтева за издавање потврда, извода и уверења можете пронаћи на интернет страници Ваше регионалне лекарске коморе.