Skip to main content

Осигурање од професионалне одговорности

Лекарска комора Србије је све своје лиценциране чланове осигурала од професионалне одговорности код Триглав осигурања а.д.о. Београд.

Oсигурани су лекари – чланови Коморе, а не здравствене установе.

Полиса осигурања покрива штете које настану у периоду од 20.06.2022. године до 20.06.2023. године на територији Републике Србије.

Напомињемо да је полисом осигурања покривен и допунски рад лекара.

Сума осигурања износи 8.450 евра по осигураном случају (у динарској противредности по куповном курсу НБС на дан исплате), док укупни годишњи максимум по једном лекару за више осигураних случајева износи 13.200 евра (у динарској противредности по куповном курсу НБС на дан исплате).

Интегрална франшиза износи 1000 евра, што значи да лекар плаћа штете до висине од хиљаду евра, док све штете преко овог износа у потпуности плаћа Осигуравач.

Ово осигурање покрива све гране медицинске делатности, све струке и специјалности, као и област опште и породичне медицине као и осигурање и хирушких или урођених деформација а које имају реконструктивни и функционални значај.

Осигурани случај мора да буде последица лекарске грешке – несавесног или нестручног поступка или пропуста лекара, који је учињен противно важећим прописима и стандардима медицинске струке, а који за последицу има неповољан исход лечења.

У случају да дође до парничног поступка, осигураник има право на избор заступника по сопственом избору, чије трошкове заступања сноси осигуравач до висине износа предвиђених Адвокатском тарифом.

Осигуравач задржава право да да овлашћење за заступање другом заступнику, поред заступника по избору осигураника.

Искључења од осигурања односе се на одговорности осигураника за намерно проузроковану штету, уобичајне стручне радње лекара које имају као неизбежну последицу штету као нпр. ожиљак, тврди зглобови, ампутације, те интра-хоспиталне инфекције, инфицирање вирусима ХИВ-а и хепатитиса и сл.

 

Пријаве штете врше на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Kонтакт особе задужене за решавање одштетних захтева по овој полиси су:

Гордана Божић

+381 11 3404 921 М +381 66 8870 401; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;

Јовица Аврамовић

+381 11 3404 926 М +381 66 5555 425; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.