Skip to main content

Упис лекара

Чланство у комори је обавезно за све докторе медицине, медицинске сестре и здравствене техничаре, који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе (приватна пракса).

Опширније

Обнова лиценце

За све чланове Лекарске коморе Србије којима текућа лиценца истиче 01.01.2023. године, упућујемо подсетник да је неопходно да у складу са чланом 183. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС, бр. 25/2019), поднесу надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата. 

Опширније

Лиценцни испит

Здравствени радник - доктор медицине који у поступку обнављања лиценце није сакупио довољан број бодова, односно не испуњава услове за обнављање лиценце прописане Законом о здравственој заштити, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Опширније

Привремене лиценце

Здравствени радник који је страни држављанин може, изузетно, да обавља одређене послове здравствене заштите у здравственој установи, односно приватној пракси, односно код другог правног лица које обавља здравствену делатност у складу са законом о здравственој заштити, под условом да је добио привремену лиценцу у Републици Србији у складу са овим законом.

Опширније