Skip to main content

Трећи форум Лекарске коморе Србије

Трећи форум Лекарске коморе Србије и ове године био је посвећен актуелним темама, нормама извршења и информационим системима у здравству о којима су говорили представници домаћих државних институција и гости Лекарске коморе Србије из земаља региона.

Скуп је отворио др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије, а испред државних институција гости предавачи на првом панелу са темом "Критеријуми за утврђивање норми извршења и индикатори квалитета" били су:

  • Др Весна Хорозовић, Институт за јавно здравље Србије
  • Др Мирјана Милошевић, консултант Другог пројекта развоја здравства Србије, Министарство здравља РС.

Из регионалних земаља предавачи су били:

  • Др Харун Дрљевић, председник Лекарске коморе федерације Босне и Херцеговине
  • Др Александар Мугоша, председник Лекарске коморе Црне Горе
  • Др Весна Штефанчић Мартић, чланица Извршног одбора Лекарске коморе Хрватске и председница Комисије за јавноздравствену делатност Лекарске коморе Хрватске
  • Др Маја Вајагић, чланица Комисије за јавноздравствену делатност Лекарске коморе Хрватске
  • Др Саша Вујновић, председник Коморе доктора медицине Републике Српске
  • Др Зденка Чебашек – Травник, председница Лекарске коморе Словеније.

 Други панел био је посвећен развоју информационих технологија у здравству, умрежености здравствених установа и начину на који је систем дијагностички сродних група повезан са информационим здравственим системом.

Докле смо у Србији стигли са овом облашћу представио је Никола Радоман, координатор за интегрисани систем здравства у Министарству здравља Републике Србије.

 Гости из региона представили су изазове у развоју информационог здравственог система у њиховим земљама, а о значају информационих технологија у здравству и будућим трендовима говорио је Вукашин Радуловић из компаније Хелиант која се већ 15 година бави развојем и имплементацијом софтвера у области здравства.

 Форуму су присуствовали председници регионалних лекарских комора, делегати Скупштине Лекарске коморе Србије и чланови других тела и органа ЛКС и РЛК, као и представници државних институција, Министарства здравља РС, Републичког завода за здравствено осигурање, Инситута за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Агенције за акредитацију здравствених установа, представници комора здравствених радника и гости из региона.