Skip to main content

Чланство и активности у стручним и радним телима у здравству

Лекарска комора Србије има своје представнике у следећим државним стручним и саветодавним телима, радним групама  и комисијама:

•    Здравствени савет Србије
•    Етички одбор Србије
•    Радна група за припрему Програма и Акционог плана дигитализације у здравственом систему Републике Србије 
•    Радна група за признавање професионалних и академских квалификација 
•    Радна група за израду оперативног плана за борбу против корупције у здравству
•    Радна група за израду Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе 
•    Комисија за безбедност здравствених радника