Skip to main content

Почело истраживање о насиљу над здравственим радницима

Упитник о учесталости, узроцима и последицама насилног понашања над здравственим радницима послали смо свим лекарима, члановима ЛКС, путем електронске поште и позивамо све лекаре да узму учешће у овом важном истраживању.

Насиље над здравственим радницима и низак ниво безбедности здравствених установа је тема о којој се у јавности говори само кад се догоди неки инцидент, али изостају конкретне превентивне мере које би могле да допринесу смањењу физичког и вербалног насиља које је веома присутно у нашем друштву. Лекарска комора Србије ће, на основу статистичких података добијених из истраживања, наставити да предлаже законске измене у тој области и да се залаже за увођење превентивних мера у здравственим установама.

Одлука о спровођењу истраживања о насиљу над здравственим радницима донета је на састанку Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља Републике Србије, одржаном 25. јула 2017. године у Лекарској комори Србије. Том приликом одлучено је и да се у најскоријем периоду предузму конкретне мере како би се повећала безбедност здравствених радника на радном месту и подигла свест у јавности о проблему изложености здравствених радника различитим видовима насиља.