Ослобађајуће пресуде

Ослобађајућа пресуда донета 31.12.2013.

Три члана Лекарске коморе Србије који су правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда, правоснажном од 31.12.2013. ослобођени од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 23.05.2014.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда, правоснажном од 16.06.2014. ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 28.03.2014.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда, правоснажном од 26.05.2014. ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 09.10.2013.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 17.09.2013.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 17.09.2013.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајућа пресуда донета 04.07.2012.

Члан Лекарске коморе Србије који је правоснажном одлуком Суда части Регионалне лекарске коморе Београда ослобођен од одговорности
детаљније...

Ослобађајуће пресуде изречене до 29. Августа 2011. године

Подаци о лекарима - члановима Лекарске коморе Србије који су правоснажним одлукама Судова части Регионалних лекарских комора ослобођени од одговорности
детаљније...