Професионална одговорност лекара, појашњење Уговора о осигурању

петак, 03 март 2017

Драге колеге,

са великим задовољством вас обавештавам да је Лекарска комора Србије осигурала све чланове од професионалне одговорности. Додатне информације можете наћи у понуђеним документима, а стручне службе ЛКС и РЛК вам стоје на располагању.


Осигурање - додатно појашњење

Презентација

Допунско осигурање - табела са премијама за допунско осигурање

Образац пријаве штете од одговорности из делатности лекара

Онлајн пријава на допунско осигурање лекара (важи до 21.06.2017. године)