МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

понедељак, 27 јул 2015

Дана 18.06.2015. године одржан је састанак у Привредној комори Србије, који је организовао председник Одбора Удружења за фармацеутску и медицинску привреду. Потписан је меморандум о узајмној сарадњи и донете су одлуке да се у најкраћем временском периоду именује координатор, да се направи јасан акциони план и успоставе билатерални односи потписника.


Меморандум


У складу са одлукама, одржани су састанци са:

СУПС 1. Савезом удружења пацијената Србије, дана 22.07.2015. године у просторијама ЛКС.  Састанку су присуствовали  председник Савеза удружења грађана, Дамјан Дамјановић, заменик председника Савеза удружења грађана, Ђурица Станков и директор ЛКС прим. др Весна Јовановић,. Тема састанка је била унапређење сарадње ове две институције у вези са поновним увођењем Саветовалишта за дијабет у домове здравља, инкорпорација "хосписа" (установа специјализованих за услуге палијативног збрињавања пацијената) у здравствени систем РС, као и увођење протокола лечења у здравствени систем РС


Асоцијација пзу и пп Србије 2. Асоцијацијом приватних здравстевних установаи приватних пракси Србије, дана 23.07.2015. године у просторијама ЛКС. Састанку су присуствовали др Драгана Милутиновић, председница Скупштине Асоцијације, консултант Асоцијације приватних здравствених установа и приватних пракси Србије Дејана Ранковић и директор ЛКС, прим. др Весне Јовановић. Тема састанка су били све чешћи случајеви непризнавања налаза и мишљења лекара из приватне праксе. ЛКС се залаже за изједначавање лекара који раде у државној и приватној пракси. Изјава директора ЛКС,  прим. др Весне Јовановић:

"Подсећамо да налази и мишљења свих лиценцираних лекара у Србији имају  једнаку валидност, без обзира на то да ли раде у приватном или јавном сектору. Основно је право лекара – право на слободну процену, а друго мишљење лекара се према важећим прописима иницира или на захтев пацијента или уколико га сам лекар затражи од другог лекара. Такође, подсећамо  да уколико се изабрани лекар, или било који други лекар, не слаже са налазом свог колеге односно специјалисте, о томе мора дати писмено образложење пацијенту који ће потом обавестити свог лекара, односно специјалисту."


батут 3. ИЗЈЗС "Др Милан Јовановић Батут" - када се разговарало о унапређењу сарадње на свим нивоима, у вези са људским ресурсима, избором стручних надзорника, као и актуелним проблемимаа у здравственом систему Србије.


4. Састанци Радних група за измену Правилника о КМЕ и Правилника о лиценцирању се одржавају на недељном нивоу.