ПЕТИЦИЈА

среда, 19 фебруар 2014

ПЕТИЦИЈА

Управни одбор Лекарске коморе Србије је на седници од 18.02.2014, а на захтев многобројних лекара донео одлуку да се приступи потписивању петиције: Доктори који подржавају иницијативу за изузимање здравствених радника из примене Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему за 2014. годину (фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијом на 2015. и 2016. годину), којим се солидарно умањује зарада и ограничава запошљавање здравствених радника.

Примерак петиције можете преузети са сајта Лекарске коморе Србије, добити у подручним канцеларијама или седиштима Регионалних лекарских комора или у Лекарској комори Србије.

Попуњен и скениран примерак можете послати на mail: peticija@lks.org.rs или поштом : Лекарска комора Србије, Краљице Наталије број  1, 11000 Београд.

Истовремено,  Управни одбор ЛКС донео је одлуку о покретању иницијативе за оцену уставности и законитости Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору.