Солидарна помоћ

среда, 22 фебруар 2017

Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и то у следећим случајевима:

 

1)      За све тешке болести са компликацијама

2)      За потребе здравствене рехабилитације члана ЛКС

3)      За наступање инвалидности члана Коморе

4)      Ублажавање последица елементарних непогода

5)      За пружање помоћи породици умрлог члана Коморе

6)      За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице

7)      За рођење детета члана Коморе

 

Правилник о солидарној помоћи

Образац за подношење захтева за солидарну помоћ