Измена Правилника о КМЕ и релиценцирању

уторак, 01 септембар 2015

Дана 27.08.2015. године, одржан је састанак руководства Лекарске коморе, у чијем су раду, а на позив директора ЛКС, прим. др Весне Јовановић, учествовали проф. др Берислав Векић, државни секретар, академик Драган Мицић, председник Здравственог савета Србије, проф. др Градимир Драгутиновић, потпредседник Здравственог савета Србије, проф. др Александар Нагорни, представник ЛКС у Здравственом савету Србије. Састанку су присуствовали директор ЛКС, председници регионалних лекарских комора, председник Управног одбора ЛКС, председник Надзорног одбора ЛКС, као и помоћници директора ЛКС. Позив на састанак је био упућен и председнику Скупштине ЛКС, која није била у могућности да присуствује.

Главна тема састанка је била рад на изменама законске регулативе везане за КМЕ као и за релиценцирање.

Представници Здравственог савета Србије су изложили нове идеје којима би се побољшао рад здравственог система Србије у целини и рада Радног тела за акредитацију програма КМЕ.

 

проф. др Драган Мицић

 Aкадемик проф. др Драган Мицић: Суштина КМЕ није у огромном броју курсева који се наплаћују, него у квалитету едукације.  Потребно је одредити критеријуме ко може да буде предавач и врши континуирану едукацију. Такође, потребна је максимална  рационализација, пребацивањем читавог поступка само у електронску
 форму.

 


проф. др Б. ВекићПроф. др Берислав Векић: Тек сада, када смо дошли до краја лиценцног периода, схватили смо да је то што је писано пре 7 година, прилично неозбиљно схваћено и да се нико није посебно удубљивао у проблематику. У међувремену, континуирана медицинска едукација се претвориула у бизнис одређене групе људи.

 Задатак комора мора да буде тај да јасно стави до знања колегама члановима Коморе, да ово мора да буде обавезујућа ствар.Овакав систем функционише у свим земљама и нема разлога да не функционише у Србији. Максимално смо били коректни, смањили смо потребан број бодова са 24 на 20 бодова и омогућили пренос бодова из једне у наредну годину.

По новом правилнику више неће бити могућности прикупљања бодова из других области медицине, већ ће свака тема испод свог наслова имати списак специјализација.

Желим да напоменем да је ово био заједнички рад Министарства и Комора здравствених радника на изради новог Правилника.

 

проф. Драгутиновић 

Проф. др Градомир Драгутиновић: Суштина КМЕ је да се инсистира на правилима понашања људи који се баве медицином  уопште, однос лекара према пацијенту, односно дужности лекара, а конкретно знања ће бити проверено кроз тестове.

 

 


проф. др Нагорни


Проф. др Александар Нагорни: Као представник ЛКС у Здравственом савету, могу да обећам да ћу активно учествовати у раду Здравственог савета и заступати интересе ЛКС.

 

 

Изражавамо велико задовољство што је Лекарска комора Србије препозната као равноправни партнер Министарства здравља и Здравственог савета Србије, у раду на унапређењу и побољшању здравственог система Србије.