Правилници Лекарске коморе Србије

 

Правилник о заштити од пожара (pdf)
Програм обуке радника из области заштите од пожара (pdf) 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (pdf)
Измене и допуне Правилника о материјално-финансијском пословању (pdf)
Правилник о материјално-финансијском пословању (pdf)
Правилник о накнадама за рад чланова органа ЛКС и РЛК (pdf) - пречишћен текст
Правилник о пословној тајни (pdf)

Правилник о упису и вођењу Именика чланова Лекарске коморе Србије - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XII    
Правилник о раду Суда части - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XVI   
Правилник о раду Kомисије за посредовањe - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XV 
Правилник о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије - Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XIV   
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности - Престао је да важи Изменама Закона о јавним набавкама 2009. године