Извод из евиденције чланова Лекарске коморе Србије

четвртак, 24 март 2022

Регионална лекарска комора Београда 

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора Војводине

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора за југоисточну Србију

Државна пракса ажурирана листа

Приватна пракса ажурирана листа


Регионална лекарска комора за Централну и западну Србију

Државна пракса

Приватна пракса


Регионална лекарска комора Косова и Метохије

Државна пракса